Trung Quốc: Hỗ trợ vật tư cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Đông phòng chống thiên tai lũ lụt

2024-04-23 11:29:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, phần lớn khu vực ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đều có mưa to đến rất to, có mưa cực to ở một số khu vực. Ngày 22/4, Bộ Tổng chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Quốc gia Trung Quốc duy trì ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 3 cho tỉnh Quảng Đông.

Ngày 22/4, căn cứ vào ảnh hưởng của thiên tai và nhu cầu cứu trợ thiên tai tại địa phương, Văn phòng Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ Thiên tai Quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp cùng với Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư quốc gia Trung Quốc, đã phân bổ 6.000 giường gấp, 6.000 chăn tắm, 3.000 bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình và các vật tư trung ương khác cho tỉnh Quảng Đông, dốc sức hỗ trợ tỉnh Quảng Đông trong việc đảm bảo việc di dời và sơ tán người dân gặp thiên tai.

Biên tập viên:La Thành