Trung Quốc: Tỷ lệ công nghiệp hóa sáng chế phát minh đạt 39,6%

2024-04-22 11:16:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

  Theo tin Tân Hoa xã: Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc mới đây công bố “Báo cáo điều tra sáng chế phát minh Trung Quốc năm 2023” cho thấy: Năm 2023, tỷ lệ công nghiệp hóa sáng chế phát minh của Trung Quốc đạt 39,6%, tăng 2,9% so với năm 2022, tăng ổn định trong 5 năm liên tiếp.

  Là chủ thể đổi mới sáng tạo, tỷ lệ công nghiệp hóa sáng chế phát minh của doanh nghiệp Trung Quốc đạt 51,3%, tăng 3,2% so với năm 2022. Trong đó, tỷ lệ công nghiệp hóa sáng chế phát minh của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đạt 53,9% và 33,8%, tăng 8,6 % và 11,8 % so với năm 2022.

Năm 2023, các công ty giải quyết vấn đề công nghệ then chốt hoặc vấn đề linh kiện và thành phần cốt lõi thông qua hợp tác sản xuất, học tập và nghiên cứu chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 56,1%, cho thấy hợp tác sản xuất, nghiên cứu và học tập đã phát huy vai trò quan trọng trong việc đột phá công nghệ cốt lõi then chốt.

Biên tập viên:Dung Dung