Bộ Giáo dục Trung Quốc: Các trường cao đẳng đại học cần phải lên trước kế hoạch thiết kế tăng thêm chuyên ngành căn cứ theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

2024-04-19 15:26:56(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhằm bồi dưỡng nhân tài chiến lược quốc gia và nhân tài thiếu hụt cần gấp, Văn phòng Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây ban hành thông báo, đưa ra bố trí công tác thiết kế chuyên ngành đại học.

Thông báo chỉ rõ, các trường cao đẳng đại học cần phải lên trước vạch kế hoạch thiết kế chuyên ngành căn cứ theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu phát triển gấp của khu vực và định vị, điều kiện thành lập trường của bản thân, v.v..

Biên tập viên:Thu Nguyệt