Tuần thị vòng ba Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX hoàn thành đồn trú

2024-04-19 11:40:27(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Theo bố trí thống nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác tuần thị, tính đến ngày 17/4, tuần thị vòng ba Trung ương Đảng Cộng sản khóa XX hoàn thành công tác đồn trú. 15 tổ tuần thị triển khai tuần thị thường lệ đối với 34 bộ ngành kinh tế và đơn vị tài chính.

Được biết, 15 tổ tuần thị Trung ương sẽ làm việc tại các đơn vị tiếp nhận tuần thị khoảng 3 tháng, thời gian tiếp dân của tổ tuần thị cho đến ngày 12/7/2024.

Biên tập viên:Hải Vân