Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố phương án dịch vụ tiếp sóng qua các phương tiện truyền thông hội tụ Olympics Pari 2024

2024-04-18 15:25:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/4, tại Bắc Kinh, nhân dịp 100 ngày đếm ngược đến ngày khai mạc Olympics Pari, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố phương án dịch vụ tiếp sóng qua các phương tiện truyền thông hội tụ Olympics Pari 2024, giới thiệu chi tiết chương trình tiếp sóng đưa tin và đổi mới các phương tiện truyền thông hội tụ của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc đối với Olympics Pari 2024.

Theo thỏa thuận chiến lược đạt được giữa Ủy ban Olympics quốc tế và Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Công ty dịch vụ tiếp sóng Olympics quốc tế (OBS) và Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) ký bản ghi nhớ hợp tác tại Bắc Kinh năm ngoái, CMG chính thức được mời làm cơ quan tiếp sóng chính của Olympics Pari, đồng thời trúng thầu trở thành cơ quan truyền thông quốc tế tiếp sóng các nội dung Olympics nhiều nhất.

Biên tập viên:Hải Vân