Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Tăng cường bảo tồn và kế thừa di sản văn hóa, tôn vinh văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa”

2024-04-16 10:28:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tạp chí “Cầu Thị” số 8 xuất bản ngày 16/4 đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề “Tăng cường bảo tồn và kế thừa di sản văn hóa, tôn vinh văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa”. Bài viết gồm những trích đoạn trong bài phát biểu quan trọng liên quan của Tổng Bí thư Tập Cận Bình từ tháng 8/2013 đến tháng 9/2023.

Bài viết nhấn mạnh, nền văn minh Trung Hoa có cội nguồn lâu đời, không hề gián đoạn, đã tạo nên các dân tộc vĩ đại của Trung Quốc. Cổ vật và di sản văn hóa chứa đựng gien và dòng máu của dân tộc Trung Hoa, là tài nguyên văn minh ưu tú Trung Hoa không thể tái sinh, không thể thay thế, không những thuộc về thế hệ chúng ta, cũng thuộc về con cháu mai sau. Trung Quốc cần nâng cao toàn diện trình độ bảo tồn và sử dụng cổ vật cũng như trình độ bảo tồn và kế thừa di sản văn hóa.

Bài viết nhấn mạnh, trên thế giới có nhiều nền văn minh phong phú đa dạng, nền văn minh Trung Hoa lâu nay luôn hoan nghênh các nền văn minh tìm hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Biên tập viên:Mẫn Linh