Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng trong buổi tiếp cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và những người cùng đi

2024-04-12 12:07:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 10/4, tại Bắc Kinh, trong buổi tiếp cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và những người cùng đi, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh phải nắm bắt đại cục quan hệ hai bờ từ lợi ích tổng thể và sự phát triển lâu dài của dân tộc Trung Hoa, chỉ rõ phương hướng đúng đắn phát triển quan hệ hai bờ.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, đồng bào hai bờ có chung một dòng máu, chung một văn hóa, chung một lịch sử, điều quan trọng hơn là chúng ta có trách nhiệm chung với dân tộc, có kỳ vọng chung với tương lai. Đồng bào hai bờ phải kiên quyết phản đối các hoạt động chia rẽ “đòi Đài Loan độc lập” và sự can thiệp từ bên ngoài, kiên định bảo vệ quê nhà chung của dân tộc Trung Hoa, cùng theo đuổi tương lai tốt đẹp thống nhất hòa bình, nắm chắc vận mệnh của dân tộc Trung Hoa trong tay người Trung Quốc.

Khi phát biểu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải nắm bắt đại cục quan hệ hai bờ từ lợi ích tổng thể và sự phát triển lâu dài của dân tộc Trung Hoa, kiên định bảo vệ quê nhà chung của dân tộc Trung Hoa, kiên định mang đến phúc lợi bền vững cho dân tộc Trung Hoa, kiên định xây dựng vững chắc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa, kiên định thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Duy Hoa