Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao

2024-04-12 10:50:16(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao từ ngày 9 - ngày 21/11/2025, thành phố Quảng Châu sẽ tổ chức lễ khai mạc và thành phố Thâm Quyến sẽ tổ chức lễ bế mạc. 

Được biết, Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 có 34 môn thi đấu, 401 nọi dung, hoạt động thi đấu quần chúng có 23 môn thi đấu, 166 nội dung. Khoảng 90% nhà thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 là nhà thi đấu hiện có, sẽ giảm chi phí tổ chức các cuộc thi một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí tổ chức. 

Ngày 11/4, Ủy ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 chính thức thành lập, đánh dấu sự chuẩn bị cho Đại hội Thể thao bước vào giai đoạn thúc đẩy toàn diện.

Biên tập viên:Thụy Khuê