5 triệu 189 nghìn người xuất cảnh trong kỳ nghỉ Thanh Minh

2024-04-11 10:45:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Theo thống kê của Cục Quản lý Di dân  quốc gia Trung Quốc, trong kỳ nghỉ Thanh Minh năm  nay, cơ quan kiểm tra biên phòng trên cả nước Trung Quốc bảo đảm xuất nhập cảnh cho 5 triệu 189 nghìn lượt người Trung Quốc và nước ngoài, bình quân 1 triệu 730 nghìn lượt người/ngày, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất nhập cảnh của cư dân Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan là 2 triệu 267 nghìn lượt người, tăng 35,9% so với cùng kỳ; xuất nhập cảnh của cư dân nội địa Trung Quốc là 2 triệu 422 nghìn lượt người, tăng 101,7%; xuất nhập cảnh của người nước ngoài là 500 nghìn lượt người, tăng 163,2%.

Trong kỳ nghỉ Thanh Minh, cửa khẩu biên giới trên cả nước Trung Quốc thông quan an toàn, hiệu quả cao và nhanh tiện, xuất nhập cảnh có trật tự.

Biên tập viên:Hạ Vi