Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đầu tư vào Trung Quốc là đầu tư vào tương lai

2024-04-11 10:16:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, những năm gần đây, Trung Quốc đã ban hành và thực thi Luật Đầu tư  nước ngoài, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến nước ngoài, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiện toàn quy định và chế độ trong các lĩnh vực, môi trường đầu tư ngày càng ổn định và minh bạch.

Bà Mao Ninh còn cho biết, Trung Quốc không ngừng thúc đẩy mở cửa chế độ, kết nối quy tắc kinh tế – thương mại quốc tế trình độ cao. Đầu tư vào Trung Quốc chính là đầu tư vào tương lai. Trung Quốc sẽ tiếp tục tối ưu hóa môi trường kinh doanh, mở rộng không gian hợp tác cùng thắng bằng phát triển sức sản xuất chất lượng mới, chia sẻ lợi ích của thị trường và sự phát triển của Trung Quốc với thế giới.

Biên tập viên:Thanh Đóa