Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và những người cùng đi

2024-04-10 22:52:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 10/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và những người cùng đi.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, đồng bào hai bờ đều thuộc dân tộc Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa là dân tộc vĩ đại trên thế giới, tạo ra nền văn minh Trung Hoa có lịch sử lâu đời, xán lạn rực rỡ, độc nhất vô nhị. Dân tộc Trung Hoa có lịch sử hơn 5.000 năm, lịch sử đã ghi lại người dân các triều đại di cư sang Đài Loan sinh sôi nảy nở, ghi lại đồng bào hai bờ cùng chống lại ngoại xâm, giành lại Đài Loan.

Đồng bào hai bờ đều là người Trung Quốc, không có nút thắt nào trong lòng không tháo gỡ được, không có vấn đề nào không bàn được, không có thế lực nào có thể tách rời chúng ta.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta phải nắm bắt đại cục quan hệ hai bờ từ lợi ích tổng thể và sự phát triển lâu dài của dân tộc Trung Hoa.

Thứ nhất, kiên định bảo vệ quê nhà chung của dân tộc Trung Hoa. Đồng bào hai bờ phải kiên quyết phản đối các hoạt động chia rẽ của “thế lực đòi Đài Loan độc lập” và sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài.

Thứ hai, kiên định cùng mang lại phúc lợi lâu dài cho dân tộc Trung Hoa. Mang lại phúc lợi cho đồng bào hai bờ là điểm xuất phát và mục đích phát triển quan hệ hai bờ của chúng ta.

Thứ ba, kiên định xây dựng vững chắc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc đại lục sẽ áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn tích cực thúc đẩy giao lưu, đi lại và hòa hợp giữa hai bờ.

Thứ tư, kiên định thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Mong thanh niên hai bờ học hỏi lẫn nhau, chung lòng, đồng hành, đóng góp sức mạnh tuổi trẻ để thực hiện sự phục hưng của dân tộc.

Ông Mã Anh Cửu cho biết, kiên trì “Nhận thức chung năm 1992”, phản đối “Đài Loan độc lập”, là nền tảng chính trị chung cho quan hệ hai bờ phát triển hòa bình. Nhân dân hai bờ cùng thuộc về dân tộc Trung Hoa, đều là con cháu của Viêm Đế và Hoàng Đế, nên đi sâu giao lưu hợp tác, cùng kế thừa văn hóa Trung Hoa, mang lại càng nhiều phúc lợi cho đồng bào hai bờ, chung tay tiến lên phía trước, dốc sức chấn hưng Trung Hoa.

Biên tập viên:Duy Hoa