Cơ quan Liên Hợp Quốc: Dân thường tại Dải Gaza đã hoàn toàn không được hưởng quyền sức khỏe cơ bản nhất

2024-04-10 11:20:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hành động quân sự kéo dài nhiều tháng của quân đội Israel tại Dải Gaza Palestine đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng y tế ở nơi đây. Rất nhiều bệnh viện bị phá hoại nghiêm trọng, thậm chí bị phá hủy hoàn toàn. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ngày 8/4 công bố báo cáo cho biết, dân thường Palestine tại Dải Gaza đã hoàn toàn không được hưởng quyền sức khỏe cơ bản nhất.

Biên tập viên:Hạ Vi