Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Khoảng cách eo biển không thể ngăn được tình thân ruột thịt giữa đồng bào hai bờ

2024-04-10 23:39:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 10/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Mã Anh Cửu và những người cùng đi.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, đồng bào hai bờ đều là người Trung Quốc, không có nút thắt nào trong lòng không tháo gỡ được, không có vấn đề nào không bàn được, không có thế lực nào có thể tách rời chúng ta. Khoảng cách hai bờ eo biển không thể ngăn được tình thân ruột thịt giữa đồng bào hai bờ. Sự khác biệt về chế độ không thể thay đổi sự thật khách quan rằng, hai bờ cùng thuộc về một quốc gia, một dân tộc. Sự can thiệp từ bên ngoài không thể ngăn chặn xu hướng lịch sử là gia đình, đất nước sum họp. Đồng bào hai bờ cùng chung một dòng máu, luôn chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau.

Biên tập viên:Duy Hoa