Từ khóa Trung Quốc: Tuần hoàn kép

2024-04-10 15:25:49(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khu vực triển lãm “Mua khắp toàn cầu tuần hoàn kép” tại Hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc sắp khai mạc thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tuần hoàn kinh tế của bất cứ quốc gia nào cũng đều gồm tuần hoàn trong nước và tuần hoàn quốc tế. “Tuần hoàn kép” cần được quyết định bởi giai đoạn, môi trường, mục tiêu phát triển của một quốc gia. Hiện nay, môi trường trong và ngoài nước đều đã thay đổi, cả thế giới đứng trước sự thay đổi trăm năm chưa từng có. Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra quyết sách chiến lược “xây dựng bố cục phát triển mới” với hạt nhân là “lấy tuần hoàn lớn trong nước làm chủ thể, tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau”.

Hội chợ triển lãm lần này kết nối hai thị trường trong nước và quốc tế, là vật truyền tải quan trọng của “tuần hoàn kép”, cung cấp mặt bằng quan trọng cho các doanh nghiệp toàn cầu chia sẻ thị trường Trung Quốc, sản phẩm Trung Quốc vươn ra toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi