Đi vào “thủ phủ sản xuất đồ chơi Trung Quốc”

2024-04-09 11:14:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Quận Trừng Hải ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trải qua hơn 40 năm phát triển đã trở thành “thủ phủ sản xuất đồ chơi” nổi tiếng thế giới, có cụm công nghiệp sản xuất đồ chơi đồng bộ hoàn thiện nhất, quy mô lớn nhất, thị phần cao nhất toàn cầu.

Những năm qua, ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi ở quận Trừng Hải đã dần dần chắp thêm đôi cánh đổi mới sáng tạo trong thiết kế và nghiên cứu phát triển, sản xuất và chế tạo sản phẩm, đồng thời tích cực đưa sản phẩm đồ chơi Trừng Hải bán ra khắp toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi