Quân khu Nam bộ Trung Quốc tổ chức các cuộc tuần tra hải quân và không quân chung ở Nam Hải

2024-04-07 13:26:40(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/4, Quân khu Nam bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tuần tra hải quân và không quân chung ở Nam Hải. Tất cả các hoạt động quân sự gây rối Nam Hải và tạo ra các điểm nóng đều nằm trong tầm kiểm soát.

Biên tập viên:Thụy Khuê