Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn

2024-04-05 15:18:05(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/4, tại Quảng Tây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, quan hệ Trung - Việt thực hiện phát triển nhanh chóng từ năm ngoái, nhà lãnh đạo tối cao hai Đảng cùng tuyên bố xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược, tiếp thêm nội hàm thời đại mới cho “mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”. Việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt năm nay thực hiện “mở đầu tốt đẹp”. Hai bên cần phải tập trung vào mục tiêu tổng thể “sáu cái hơn”, chung tay thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, quan hệ Việt - Trung đang phát triển toàn diện, rộng rãi và sâu sắc. Nguyện cùng Trung Quốc duy trì điều phối mật thiết, lên kế hoạch các cuộc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, tăng cường giao lưu giữa hai đảng, thúc đẩy kết nối, thúc đẩy đầu tư kinh tế - thương mại, đi sâu hợp tác địa phương, tích cực tuyên truyền tốt mối tình hữu nghị Việt - Trung, xây dựng tốt Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung có ý nghĩa chiến lược.

Biên tập viên:Hải Vân