Chuyên gia luật quốc tế Anh trình bày chi tiết trong cuốn sách qua hơn 10 năm nghiên cứu: Chủ quyền của các hòn đảo trên Nam Hải thuộc về Trung Quốc

2024-04-04 14:27:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tác giả cuốn sách “Lịch sử và chủ quyền của Nam Hải”, chuyên gia luật quốc tế Anh Anthony Carty cho biết, các hòn đảo trên Nam Hải xưa nay vốn là một phần không thể tách rời của vùng lãnh thổ Trung Quốc, Trung Quốc có căn cứ lịch sử và pháp lý đầy đủ đối với chủ quyền của các hòn đảo trên Nam Hải.

Ông Anthony Carty, chuyên gia luật quốc tế Anh 

Mới đây, tại một Hội thảo học thuật diễn ra tại Bắc Kinh, ông Anthony Carty đã chia sẻ quá trình viết cuốn sách “Lịch sử và chủ quyền của Nam Hải”. Qua hơn 10 năm tra cứu hồ sơ quốc gia của các nước Pháp, Anh, và Mỹ cũng như điều tra thực địa quyền sở hữu các hòn đảo trên Nam Hải từ cuối thế kỷ 19 đến nay, trình bày chi tiết sự biến đổi lịch sử và tình hình sở hữu các hòn đảo trên Nam Hải đã chứng minh chủ quyền của các hòn đảo trên Nam Hải thuộc về Trung Quốc, cung cấp tài liệu lịch sử và chứng cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho việc nghiên cứu chủ quyền của các hòn đảo trên Nam Hải.

Biên tập viên:Sảnh Hoa