Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nhiệt liệt chúc mừng ông Hun Sen được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Cambodia

2024-04-04 15:33:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/4, Cambodia tổ chức Hội nghị toàn thể lần đầu tiên của Thượng viện khoá mới, bầu ông Hun Sen làm Chủ tịch Thượng viện mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cùng ngày bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng tới ông Hun Sen.

Ông Uông Văn Bân cho biết, hiện nay, quan hệ Trung Quốc – Cambodia duy trì đà phát triển tốt đẹp. Dưới sự dẫn dắt chiến lược của nhà lãnh đạo hai nước, xây dựng cộng đồng vận mệnh chung Trung Quốc – Cambodia đi vào thời đại mới chất lượng cao, trình độ cao và tiêu chuẩn cao. Trung Quốc sẵn sàng cùng Cambodia thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng do nhà lãnh đạo hai nước đạt được, không ngừng làm phong phú khuôn khổ và nội hàm hợp tác “kim cương lục giác”, tăng nhanh xây dựng “Hành lang phát triển công nghiệp” và “Hành lang Cá và Gạo”, cùng đi tới hiện đại hoá, mang lại càng nhiều phúc lợi cho nhân dân hai nước.


 

 

Biên tập viên:Thiên Thư