Trung Quốc mở rộng diện tích trồng cây gây rừng vào mùa xuân

2024-04-03 10:55:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

  Theo tin Tân Hoa xã: Năm nay, Trung Quốc dự định hoàn thành nhiệm vụ làm xanh hóa đất nước với diện tích 667 triệu hécta. Hiện nay, các nơi trong cả nước đang tổ chức trồng cây gây rừng vào mùa xuân, thúc đẩy các công trình lớn để bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái quan trọng theo điều kiện địa phương.

  Số liệu của Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Nhà nước Trung Quốc cho thấy, tính đến cuối tháng 3, cả nước đã gây rừng với diện tích 1,046 triệu hécta. Nhiệm vụ hàng đầu trong năm nay là hoàn thành tốt ba trận chiến mang tính biểu tượng của Công trình Tam Bắc(Tây Bắc, Hoa Bắc, Đông Bắc), hiện nay, các tỉnh của Khu Công trình Tam Bắc tổng cộng đã hoàn thành trồng cỏ gây rừng với 112 nghìn hécta, công trình giữ cát là 38 nghìn 666 hécta, đạt được sự  khởi đầu tốt đẹp.

 Trong 10 năm qua, diện tích rừng trồng mới của Trung Quốc chiếm hơn 1/4 diện tích rừng trồng mới của thế giới, trở thành quốc gia có tài nguyên rừng tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu.

Biên tập viên:Dung Dung