Bộ Thương mại Trung Quốc phản hồi việc Mỹ công bố “Báo cáo Đánh giá rào cản thương mại nước ngoài năm 2024”

2024-04-03 10:48:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trước việc mới đây Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố “Báo cáo Đánh giá rào cản thương mại nước ngoài năm 2024” và đưa Trung Quốc vào danh sách quốc gia cần quan tâm hàng đầu, ngày 2/4, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã chú ý tình hình liên quan. Trung Quốc cho rằng, chính sách thương mại của mỗi quốc gia liệu có tạo thành rào cản hay không cần phải xem nó có vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới hay không làm tiêu chuẩn phán đoán. Báo cáo của Mỹ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chính sách và hoạt động liên quan của Trung Quốc đã vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, tùy tiện chỉ trích Trung Quốc tồn tại cái gọi là chính sách và hoạt động “phi thị trường” cũng như đặt rào cản trên các phương diện như chính sách nông sản phẩm, dữ liệu, v.v., Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.

Biên tập viên:Vũ Minh