Số lượng nhà mua sắm nước ngoài tham gia Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 135 dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng mới

2024-04-02 11:23:18(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 1/4, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 135. Hội chợ lần thứ 135 còn được gọi là Hội chợ mùa Xuân, sẽ được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 15/4 đến ngày 5/5. Nền tảng trực tuyến sẽ tiếp tục hoạt động thường xuyên trong cả năm. Giám đốc Trung tâm Ngoại thương Trung Quốc Trữ Sĩ Gia cho biết, số lượng nhà mua sắm nước ngoài tham gia Hội chợ lần này dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng mới.

Biên tập viên:La Thành