Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả nếu Mỹ áp đặt hạn chế thị thực đối với quan chức Hồng Công

2024-04-02 10:35:18(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, nếu Mỹ áp đặt hạn chế thị thực đối với quan chức Hồng Công, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện biện pháp đáp trả.

Ông Uông Văn Bân cho biết, mới đây Mỹ công bố cái gọi là báo cáo “Đạo luật Chính sách Hồng Công”, bôi nhọ và vu cáo Luật An ninh Quốc gia Hồng Công, chế độ bầu cử Đặc khu Hành chính Hồng Công và Điều lệ An ninh Quốc gia Hồng Công, phỉ báng và công kích tình hình dân chủ, pháp trị, nhân quyền và tự do của Hồng Công, phát biểu ngông cuồng sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với quan chức Hồng Công, làm lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, can thiệp nghiêm trọng vào công việc Hồng Công và công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc luật pháp quốc tế và quy tắc cơ bản quan hệ quốc tế.

Biên tập viên:Vũ Minh