Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc: Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng mở cửa thị trường tài chính

2024-03-31 14:12:23(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tại "Hội nghị bàn tròn Phát triển thị trường tài chính châu Á và toàn cầu hóa tài chính" trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2024, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc Từ Chí Bân cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng mở cửa thị trường tài chính.

Ông Từ Chí Bân cho biết, hiện nay Trung Quốc đã hình thành bố cục mở cửa dự án về vốn như khả năng chuyển đổi cơ bản đầu tư trực tiếp, quản lý an toàn vĩ mô tài chính xuyên biên giới ngày càng được cải thiện, mở cửa thị trường tài chính hai chiều có trật tự và mở rộng, đồng thời sẽ ban hành một số chính sách nhằm tiếp tục mở rộng mở cửa thị trường tài chính.

Về mặt tiện lợi hoá huy động vốn đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý đãi ngộ quốc gia cộng với danh sách tiêu cực trước khi thâm nhập thị trường, đồng thời thúc đẩy thực hiện chính sách tạo thuận lợi cho đầu tư và thương mại xuyên biên giới trên phạm vi toàn quốc cũng như thực hiện hiệu quả thí điểm chính sách mở cửa trình độ cao ở một số khu vực.

Biên tập viên:Thiên Thư