Bế mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bác Ngao năm 2024

2024-03-31 11:06:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/3, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bác Ngao năm 2024 đã bế mạc. Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, các bên tham dự hội nghị đã tiến hành các cuộc thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề của hội nghị thường niên và đề tài của các phiên họp, phân tích sâu rộng những thách thức chính mà thế giới hiện nay đang phải đối mặt, nâng cao nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về trách nhiệm chung và thay mặt châu Á đưa ra lời kêu gọi quan trọng “đoàn kết, hợp tác và cùng thúc đẩy phát triển”.

Hội nghị thường niên năm nay là hội nghị thường niên đầu tiên kể từ khi ra mắt Diễn đàn Bác Ngao cho khu thí điểm lượng carbon gần như bằng không, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải thông qua nhiều phương thức khác nhau như xây dựng xanh, sản phẩm xanh, giao thông xanh, v.v.. Hạch toán sơ bộ cho thấy hội nghị thường niên này đã đạt được mục tiêu tổ chức hội nghị “trung hòa carbon”.

Biên tập viên:La Thành