Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét “Báo cáo tổng hợp về tình hình tuần tra vòng thứ 2 của Trung ương khoá XX”

2024-03-30 13:14:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/3, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập hội nghị, xem xét “Báo cáo tổng hợp về tình hình tuần tra vòng thứ 2 của Trung ương khoá XX”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị cho biết, Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân coi trọng cao độ công tác tuần tra, từ khi diễn ra Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bố trí triển khai hai vòng tuần tra Trung ương, hoàn thành che phủ toàn diện đến doanh nghiệp nhà nước. Nhìn từ kết quả tuần tra, công tác xây dựng Đảng của doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan chức năng hữu quan được tăng cường, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện cũng đã thu được thành quả mới, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề, phải coi trọng cao độ từ chính trị, giải quyết nghiêm túc và cẩn thận. Phải lấy tuần tra chỉnh đốn cải cách làm trọng điểm công tác để thúc đẩy phát triển chất lượng cao và quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Phải sử dụng tốt thành quả của tuần tra một cách tổng hợp, đi sâu nghiên cứu giải quyết vấn đề mang tính chung và sâu sắc được phát hiện trong vòng tuần tra, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chế độ, thúc đẩy trị cả gốc lẫn ngọn.

Biên tập viên:Thiên Thư