6 công viên Trung Quốc được đưa vào danh sách Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu

2024-03-28 11:26:10(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/3, Hội đồng Chấp hành của UNESCO đã phê chuẩn đưa 18 công viên địa chất vào danh sách Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, trong đó có 6 công viên địa chất Trung Quốc, lần lượt là Công viên địa chất thế giới Trường Bạch Sơn, Công viên địa chất thế giới thung lũng Ân Thi – động Đằng Long, Công viên địa chất thế giới Lâm Hạ, Công viên địa chất thế giới Long Nham, Công viên địa chất thế giới Võ Công Sơn, Công viên địa chất thế giới Hưng Nghĩa. Như vậy, số thành viên trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của Tổ chức UNESCO Liên Hợp Quốc đã lên tới 213, phân bố tại 48 quốc gia.

Biên tập viên:Kiều Quân