Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao, tiếp thêm sức sống mới và động năng mới cho sự phát triển của toàn cầu

2024-03-28 11:25:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chủ trì buổi họp báo thường kỳ. Có phóng viên đề nghị cho biết, “Báo cáo Công tác Chính phủ” của Trung Quốc năm nay đề xuất, cần ra sức thúc đẩy xây dựng hệ thống ngành công nghiệp hiện đại hoá, đẩy nhanh phát triển sức sản xuất chất lượng mới. Nhiều nhân sĩ quốc tế cho biết, Trung Quốc đẩy nhanh phát triển sức sản xuất chất lượng mới, sẽ đặt nền tảng vững chắc cho phát triển chất lượng cao, cũng sẽ thúc đẩy hiệu quả sự phát triển và đổi mới công nghệ của các nước. Người phát ngôn có bình luận gì về việc này?

Ông Lâm Kiếm cho biết, phát triển chất lượng cao là một trong những yêu cầu bản chất của hiện đại hoá kiểu Trung Quốc, phát triển sức sản xuất chất lượng mới là yêu cầu nội tại và điểm trọng tâm quan trọng thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Phát triển sức sản xuất chất lượng mới, trọng điểm là nâng cao năng lực tự chủ đổi mới sáng tạo.

Trung Quốc sẽ kiên định không dời thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng, lấy năng lượng sạch làm hướng chủ đạo phát triển năng lượng, đóng góp công nghệ Trung Quốc, sản phẩm Trung Quốc và phương án Trung Quốc cho thế giới, góp phần quan trọng vào việc phát triển năng lượng sạch toàn cầu.

Biên tập viên:Kiều Quân