Trung Quốc phóng thành công vệ tinh "Vân Hải 3" - 02

2024-03-27 10:20:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 6 giờ 51 phút ngày 27/3/2024 giờ Bắc Kinh, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Vân Hải 3 - 02 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 6, vệ tinh này đã thuận lợi đi vào quỹ đạo dự định, nhiệm vụ phóng thành công tốt đẹp. Vệ tinh này chủ yếu được sử dụng để triển khai các nhiệm vụ như thăm dò môi trường biển và khí quyển, môi trường không gian, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thí nghiệm khoa học, v.v..

Biên tập viên:Dung Dung