Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Cần kiên trì cải cách thực sự cầu thị, phấn đấu viết nên trang Hồ Nam hiện đại hoá kiểu Trung Quốc

2024-03-24 15:19:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình khi khảo sát tại tỉnh Hồ Nam nhấn mạnh, Hồ Nam cần nắm vững định vị chiến lược của mình trong việc xây dựng bố cục phát triển mới, kiên trì nhịp điệu công tác tổng thể tiến lên trong ổn định, kiên trì không dao động phát triển chất lượng cao, kiên trì đổi mới sáng tạo, thực sự cầu thị, tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng vùng cao ngành công nghiệp chế tạo tiên tiến quan trọng quốc gia, vùng cao sáng tạo khoa học công nghệ có sức cạnh tranh cốt lõi và vùng cao cải cách mở cửa tại khu vực nội địa, phấu đầu đi trước đón đầu trong việc thúc đẩy sự trỗi dậy của vùng miền Trung và phát triển Vành đai kinh tế sông Trường Giang.

Ngày 18 – 21/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến các thành phố Trường Sa, Thường Đức, v.v., tiến hành thị sát tại các cơ sở như trường học, doanh nghiệp, khu phố văn hoá lịch sử, nông thôn, v.v..

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện là điểm xuất phát chung của công tác “Tam nông” trong hành trình mới của thời đại mới. Hồ Nam cần gánh vác trọng trách giữ gìn an ninh lương thực quốc gia, nắm vững hai trọng điểm là hạt giống và đất canh tác, đẩy nhanh đột phá những công nghệ lõi của ngành hạt giống và máy móc nông nghiệp.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Hồ Nam cần gánh vác tốt hơn sứ mệnh văn hoá mới, thể hiện những hành động mới trong việc xây dựng nền văn hoá hiện đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Kiều Quân