“Độc hại còn sót lại của chiến tranh”: Những gia đình bị ám ảnh bởi chất độc da cam do quân Mỹ sử dụng

2024-03-22 15:04:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 Những gia đình bị ám ảnh bởi chất độc da cam do quân Mỹ sử dụng

Biên tập viên:Vũ Minh