Một số người phương Tây chỉ tay năm ngón không ngăn cản nổi Hồng Công “lên trận nhẹ nhàng”

2024-03-21 16:15:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đúng như dự đoán, sau khi Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công ngày 19/3 thông qua “Điều lệ bảo vệ an ninh quốc gia” với 100% phiếu thuận, hoàn thành thuận lợi lập pháp Điều thứ 23 Luật Cơ bản Hồng Công, một số người phương Tây trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển Anh Cameron lại nhảy ra công kích “Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia” của Hồng Công “làm trầm trọng thêm xói mòn tự do”, bày tỏ “nghi ngờ” đối với môi trường kinh doanh của Hồng Công.

Cho đến nay, mọi người chỉ cần nhớ lại những hiện tượng rối loạn về “Hồng Công độc lập” điên cuồng, “tấn công bạo lực” hoành hành trong thời gian bùng phát “Phong trào chống sửa đổi Dự luật Dẫn độ” ở Hồng Công, thì có thể cảm nhận sâu sắc tính cần thiết của việc lập pháp bảo vệ an ninh quốc gia. Năm 2020, Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Công được ban hành và thực thi, trở thành “cây gậy như ý” cho phồn vinh và ổn định của Hồng Công. Hơn 3 năm qua, Hồng Công từ rối loạn đến trật tự, từ trật tự đến phát triển, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức an ninh quốc gia phức tạp cam go. Việc thông qua Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Công đã kết nối hữu cơ với Luật An ninh quốc gia ở Hồng Công đã thực thi, bù lập mảng yếu và khoảng trống bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Công, thực sự đảm bảo Hồng Công ổn định lâu dài, “Một nước hai chế độ” đi vững, tiến xa.

Nhìn từ thông lệ quốc tế, hầu như tất cả các nước trên thế giới đều coi trọng lập pháp an ninh, các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada và Australia đều đã xây dựng luật pháp an ninh quốc gia nghiêm ngặt, như Mỹ có 21 bộ, Anh có hơn 14 bộ. Tại sao đến lượt Đặc khu hành chính Hồng Công Trung Quốc thì ảnh hưởng “quyền lợi”, “tự do”? Cách nói của một số người phương Tây thật giả dối và “tiêu chuẩn kép”.

An ninh là tiền đề của phát triển. Điều lệ Bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Công vừa đảm bảo an ninh, vừa bảo vệ phát triển. Đúng như Chủ tịch Hội Thương mại Phần Lan ở Hồng Công Trương Niên Sinh đã nói, môi trường kinh doanh ổn định hết sức quan trọng đối với các hoạt động vận hành thương mại, việc xây dựng luật pháp an ninh quốc gia sẽ cung cấp đảm bảo cần thiết cho sự phát triển của giới doanh nghiệp.

Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công mới đây dự tính, nền kinh tế Hồng Công năm 2024 sẽ tiếp tục phát triển, mức tăng kinh tế dự kiến vào khoảng 2,5%-3,5%. Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” quốc gia Trung Quốc, xây dựng Vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao sẽ không ngừng tiếp thêm động năng phát triển cho Hồng Công.

Biên tập viên:Hải Vân