Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

2024-03-21 15:30:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ngày 21/3 ra thông báo, tuyên bố Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước.

Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin, Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam ra thông báo, theo Hiến pháp Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội và đề nghị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về ứng viên quyền Chủ tịch nước, do bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước, cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Ngày 21/3, Quốc hội khóa XV tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Võ Văn Thưởng.

 

Biên tập viên:Hạ Vi