“Độc hại còn sót lại của chiến tranh”: Hy vọng không trọn vẹn

2024-03-20 15:56:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Quân Mỹ thả hơn 2,8 triệu tấn bom xuống đất Campuchia, khoảng 30% trong số đó vẫn có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi cho rằng nên có nhiều người tham gia hơn, không chỉ người Campuchia, người Lào và người Việt Nam cũng nên tham gia, chúng tôi buộc phải tiếp tục chung sống với những bom mìn này trong một thời gian dài sau này.

Biên tập viên:Vũ Minh