Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát nghiên cứu tại thành phố Thường Đức ở tỉnh Hồ Nam

2024-03-20 11:04:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/3, tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lần lượt khảo sát phố Thường Đức Hà, thôn Cảng Trung Bình, thị trấn Tạ Gia Phô, quận Đỉnh Thành, tìm hiểu tình hình sửa chữa và tận dụng khu phố văn hoá lịch sử, trị lý tổng hợp môi trường nước đô thị cũng như chuẩn bị canh tác vụ xuân, nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở, v.v.


Biên tập viên:Dung Dung