Liên minh châu Âu cung cấp viện trợ quân sự 5 tỷ ơ rô cho Ucraina

2024-03-19 15:04:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/3, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu chính thức ký thỏa thuận, cung cấp viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ ơ rô cho Ucraina.

Vòng viện trợ 5 tỷ ơ rô lần này trên thực tế sẽ không thực hiện bằng hình thức tiền mặt, căn cứ theo thỏa thuận, các nước thành viên có thể “quyên góp” cho quỹ này theo phương thức viện trợ vũ khí.

Biên tập viên:Hạ Vi