Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc: Kinh tế Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2 tăng trưởng trong ổn định

2024-03-18 10:56:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ngày 18/3 công bố số liệu kinh tế trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho thấy, trong tháng 1 và tháng 2, nhu cầu sản xuất tăng trưởng trong ổn định, việc làm và vật giá nhìn chung ổn định, chất lượng phát triển không ngừng cải thiện, kinh tế vận hành tiếp tục phục hồi đà tăng và theo hướng tốt, khởi bước ổn định.

Trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, giá trị gia tăng của công nghiệp quy mô toàn quốc trở lên tăng 7,0% so với cùng kỳ, đầu tư tài sản cố định toàn quốc tăng 4,2% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 5,5%, doanh thu bán lẻ của hàng hóa tiêu dùng xã hội tăng 5,5%, doanh thu bán lẻ dịch vụ tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Biên tập viên:Hạ Vi