Các tuyến bay quốc tế trong tháng 2 hoàn thành vận chuyển 4 triệu 892 nghìn lượt hành khách, tăng trở lại trong 3 tháng liên tiếp

2024-03-18 11:06:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Các tuyến bay quốc tế của Trung Quốc trong tháng 2 hoàn thành vận chuyển 4 triệu 892 nghìn lượt hành khách, phục hồi đến 81,8% so với cùng kỳ năm 2019, tăng trở lại trong 3 tháng liên tiếp.

Xét từ các thị trường chính, các tuyến bay Trung Quốc - Asean vận chuyển số lượng hành khách lớn nhất là 1 triệu 940 nghìn lượt người, chiếm gần 40% thị phần, phục hồi đến mức 77,5% so với cùng kỳ năm 2019. Các tuyến bay Trung Quốc - châu Âu vận chuyển 692 nghìn lượt hành khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét từ các quốc gia chủ yếu, các tuyến bay Trung Quốc - Thái Lan vận chuyển hành khách nhiều nhất là 887 nghìn lượt người, tiếp theo là các tuyến bay Trung Quốc - Nhật Bản và Trung Quốc - Hàn Quốc, lần lượt hoàn thành vận chuyển 847 nghìn và 618 nghìn lượt hành khách, phục hồi đến mức 82% và 93% so với cùng kỳ năm 2019.

Về mặt vận chuyển hàng hóa, các tuyến bay quốc tế trong tháng 2 hoàn thành vận chuyển hàng hóa bưu kiện 216 nghìn tấn, tăng 65,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Biên tập viên:Vũ Minh