Giàn khoan ngoài khơi nước sâu do Trung Quốc tự chủ thiết kế chế tạo “Hải Cơ 2” hoàn thành xây dựng

2024-03-18 14:51:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc công bố thông tin, giàn khoan ngoài khơi nước sâu  do Trung Quốc tự chủ thiết kế chế tạo “Hải Cơ 2” đã hoàn thành xây dựng tại Cơ sở Chế tạo thiết bị nước sâu Chu Hải Quảng Đông, đánh dấu năng lực tự chủ thiết kế chế tạo giàn khoan ngoài khơi nước sâu siêu lớn của Trung Quốc thu được đột phá then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tự lập tự cường nghiên cứu phát triển, đẩy nhanh thực hiện trình độ cao công nghệ năng lượng dầu khí nước sâu của Trung Quốc.


 

 

Biên tập viên:Hạ Vi