Chuyên gia Trung Quốc giới thiệu thành quả nghiên cứu của Trung Quốc trong việc đảm bảo quyền được hưởng giáo dục của các dân tộc thiểu số

2024-03-17 15:08:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong khuôn khổ khóa họp 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Hội nghị bên lề với chủ đề “Quyền được hưởng giáo dục của các dân tộc thiểu số trong phát triển hiện đại hóa – lấy Tây Tạng và Tân Cương của Trung Quốc làm ví dụ” do Hội Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc tổ chức mới đây đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Nhiều chuyên gia học giả Trung Quốc đã kết hợp thực tiễn của Tây Tạng và Tân Cương của Trung Quốc, giới hiệu thành quả nghiên cứu của Trung Quốc trong việc đảm bảo quyền được hưởng giáo dục của các dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển hiện đại hóa.

Trụ sở của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngày 10/10/2023, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Trung Quốc thành công tái nhiệm thành viên của Hội đồng Nhân quyền với nhiệm kỳ từ năm 2024 đến năm 2026.

Biên tập viên:Hải Vân