Trung Quốc nghiên cứu chế tạo ra robot mềm điều khiển bằng từ trường có thể đưa thuốc định hướng

2024-03-17 15:43:21(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Viện Nghiên cứu công nghệ tiên tiến Thâm Quyến thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc mới đây tuyên bố, ê-kíp nghiên cứu đã nghiên cứu chế tạo ra một loại robot mềm điều khiển bằng từ trường dùng để chuyển thuốc định hướng, robot kích thước nhỏ này có thể căn cứ đặc điểm máy móc của địa hình khác nhau trong các cơ quan, trong khi chuyển thuốc định hướng còn có thể kiểm soát lượng thuốc.

Được biết, do tính linh hoạt cao và năng lực biến hình, robot mềm có giá trị ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ y tế, tương tác giữa người và máy móc, điều trị bằng thuốc, v.v, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục nghiên cứu và nâng cao về mặt kiểm soát chính xác, lựa chọn vật liệu, tính bao trùm sinh học và tính an toàn.

Biên tập viên:Hải Vân