Trung Quốc thay mặt 80 quốc gia có bài phát biểu chung về việc thúc đẩy quyền trẻ em thông qua trí tuệ nhân tạo

2024-03-16 15:18:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/3, Tại phiên họp thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Đại sứ Trung Quốc tại Trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva và các tổ chức quốc tế khác ở Thụy Sĩ Trần Húc đã có bài phát biểu chung về việc thúc đẩy quyền trẻ em thông qua trí tuệ nhân tạo. Bài phát biểu chung chỉ rõ, trẻ em là tương lai và hy vọng của nhân loại, trẻ em thế hệ mới trở thành một trong những nhóm người chính sử dụng và hưởng lợi công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bài phát biểu chung chủ trương kiên trì lấy trẻ em làm gốc, kiên trì công bằng và phổ quát, kiên trì hội nhập nhưng có sự khác biệt, đồng thời kêu gọi thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo chất lượng cao, hỗ trợ nâng cao sức khỏe tâm lý trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em.

Biên tập viên:La Thành