Trung Quốc: Động lực đổi mới sáng tạo của vùng châu thổ sông Trường Giang tiếp tục tăng mạnh

2024-03-16 15:19:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc công bố số liệu thuế mới nhất cho thấy, trong giai đoạn 2018-2023, động lực đổi mới sáng tạo của vùng châu thổ sông Trường Giang tiếp tục tăng mạnh, doanh thu bán hàng của ngành dịch vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ tăng 24,4%/năm, cao hơn mức trung bình của cả nước Trung Quốc. Việc xây dựng Liên minh thị trường giao dịch công nghệ vùng châu thổ sông Trường Giang đã đạt được hiệu quả tích cực, trong giai đoạn 2018-2023, các doanh nghiệp vùng châu thổ sông Trường Giang mua sắm dịch vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ từ các tỉnh trong khu vực tăng trưởng 22,1%/năm.

Vùng châu thổ sông Trường Giang bao gồm thành phố Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy, là một trong những khu vực phát triển kinh tế năng động nhất, mức độ mở cửa cao nhất, năng lực sáng tạo mạnh nhất của Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành