Trung Quốc: Bộ Tài chính 16 năm liên tiếp phát hành trái phiếu chính phủ Nhân dân tệ tại Hồng Công

2024-03-14 14:11:50(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/3, Bộ Tài chính Trung Quốc đã đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ Nhân dân tệ đợt đầu của năm 2024 cho các nhà đầu tư, các tổ chức ở Hồng Công. Thị trường rất sôi động, số lượng đăng ký mua gấp 3,16 lần.

Cục trưởng Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc của Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công Hứa Chính Vũ cho biết, việc phát hành trái phiếu Chính phủ có ý nghĩa tích cực đối với thị trường trái phiếu, thể hiện sự hỗ trợ của quốc gia đối với Hồng Công, đồng thời là chiến lược quốc gia để thúc đẩy quốc tế hoá Nhân dân tệ.

Đây là năm thứ 16 Bộ Tài chính phát hành trái phiếu Nhân dân tệ tại Hồng Công, tổng số tiền phát hành vượt quá 310 tỷ Nhân dân tệ. Người phụ trách liên quan cho biết, tiếp theo Bộ Tài chính sẽ tiếp tục duy trì phát hành trái phiếu Chính phủ Nhân dân tệ tại Hồng Công, để tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Công.

 

 

Biên tập viên:Thiên Thư