Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án hành động thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn và thu cũ đổi mới hàng tiêu dùng”

2024-03-14 10:02:34(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án hành động thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn và thu cũ đổi mới hàng tiêu dùng”. “Phương án hành động” sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc sản xuất và ứng dụng thiết bị tiên tiến, thúc đẩy ngày càng nhiều hàng tiêu dùng chất lượng cao và bền hơn đi vào cuộc sống người dân, nâng cao đáng kể chất lượng và mức độ tuần hoàn kinh tế quốc dân.

“Phương án hành động” đề xuất đến năm 2027, quy mô đầu tư thiết bị trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, giáo dục, du lịch văn hóa, y tế và các lĩnh vực khác tăng hơn 25% so với năm 2023; hiệu quả sử dụng năng lượng của các thiết bị trong các ngành công nghiệp trọng điểm về cơ bản sẽ đạt mức tiết kiệm năng lượng; khối lượng tái chế ô tô phế thải sẽ tăng khoảng gấp đôi so với năm 2023, khối lượng giao dịch ô tô cũ tăng 45% so với năm 2023, khối lượng tái chế rác thải đồ điện gia dụng sẽ tăng 30 % so với năm 2023, tỷ lệ vật liệu tái chế trong nguồn cung cấp tài nguyên sẽ tiếp tục tăng.

Biên tập viên:La Thành