Trung Quốc: Cảng mậu dịch tự do Hải Nam mở rộng phạm vi các ngành công nghiệp được khuyến khích

2024-03-14 11:13:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/3, buổi họp báo tuyên truyền chính sách “Danh mục các loại ngành công nghiệp khuyến khích cảng thương mại tự do Hải Nam 2024” đã diễn ra tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. So với “Danh mục năm 2020”, phạm vi các loại ngành công nghiệp khuyến khích trong “Danh mục 2024” được mở rộng hơn nữa, nhìn chung được tăng 33 ngành, trang đó những ngành công nghiệp cần thiết cho sự phát triển của tỉnh Hải Nam như ngành y dược sinh học, phong điện trên biển, sản xuất ô-tô chuyên dụng, chế tạo thiết bị thông dụng, sản xuất vật liệu xây dựng xanh,v.v được chính thức đưa vào các loại ngành công nghiệp khuyến khích.

“Danh mục 2024” sẽ thúc đẩy hơn nữa nguồn tài nguyên ưu thế tập trung tại tỉnh Hải Nam, đẩy nhanh xây dựng hệ thống ngành công nghiệp hiện đại, đẩy nhanh xây dựng Cảng thương mại tự do Hải Nam.

Biên tập viên:Sảnh Hoa