Bình luận: Tìm hiểu Trung Quốc qua dân chủ tại Hai kỳ họp

2024-03-10 15:58:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hai kỳ họp của Trung Quốc đã để thế giới một lần nữa suy nghĩ về “dân chủ là gì” - theo nhận xét của ông Gustavo Ng, Tổng Biên tập Tạp chí “Đương đại” của Argentina, nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình của Trung Quốc là một dân chủ thực sự mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Đúng như lời nói của ông, Hai kỳ họp thường niên là một cơ hội quan trọng để thế giới bên ngoài quan sát và tìm hiểu nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình của Trung Quốc.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc Trung Quốc) và kỷ niệm 75 năm thành lập Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc). Gần 3.000 đại biểu Nhân đại toàn quốc và hơn 2.100 ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc từ khắp nơi trên cả nước đã hội tụ tại Bắc Kinh để đưa tiếng nói của người dân đến nền tảng tham chính nghị chính quan trọng nhất của Trung Quốc, hiến mưu hiến kế cho sự phát triển và tiến bộ của đất nước,  một lần nữa thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền dân chủ kiểu Trung Quốc với thế giới bên ngoài.

Trong những năm qua, nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Theo quan niệm này, toàn thể người dân Trung Quốc thực hiện bầu cử dân chủ, tham vấn dân chủ, ra quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo pháp luật, quản lý công việc nhà nước, quản lý các hoạt động kinh tế và văn hóa, quản lý công việc xã hội thông qua nhiều kênh và các hình thức khác nhau theo quy định của pháp luật. Tại Hai kỳ họp của Trung Quốc, những yếu tố dân chủ này đã được thể hiện và thực hiện đầy đủ.

Theo thống kê, năm ngoái, các bộ ngành của Quốc vụ viện Trung Quốc tổng cộng thực hiện hơn 12.000 đề xuất được nêu ra trong Hai kỳ họp, tất cả đều được hoàn thành đúng thời hạn. Các bộ ngành Trung Quốc đã tiếp thu gần 4.700 ý kiến và đề xuất của các đại biểu Nhân đại và ủy viên Chính hiệp, ban hành hơn 2.000 chính sách và biện pháp liên quan, đã thúc đẩy hiệu quả sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế và cải thiện an sinh xã hội Trung Quốc. Ngoài ra, Hai Kỳ họp thiết lập “Kênh Bộ trưởng”, “Kênh Đại biểu Nhân đại” và “Kênh Ủy viên Chính hiệp”, trả lời các câu hỏi và nghi vấn xoay quanh các phương châm, chính sách lớn của quốc gia, mở rộng các kênh liên lạc và đối thoại với công chúng.

Thế giới rất đa dạng, sự phát triển của nền dân chủ tuyệt đối không chỉ có duy nhất một mô hình như của phương Tây. Nhiều nước đều đang dựa vào tình hình nước mình để tìm kiếm con đường chính trị dân chủ phù hợp. Thông qua Hai kỳ họp của Trung Quốc, thế giới có thể tìm hiểu hoạt động vi mô của nền dân chủ Trung Quốc, quan sát những lợi thế về chế độ của nền chính trị dân chủ Trung Quốc, giải mã sự phát triển và tiến bộ của Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành