Tập 9: Từ “nông thôn nghèo” đến “thôn ngành nghề”, Bắc Lang Trung làm thế nào hoàn thành sự thay đổi ngoạn mục?

2024-03-09 08:00:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Thôn Bắc Lang Trung ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, trước đây ngành nghề đơn nhất, sự phát triển bị hạn chế, nay thôn này đã trở thành thôn ngành nghề nổi tiếng. Bí quyết chuyển đổi của thôn này là gì?

Biên tập viên:Vũ Minh