80 thứ tiếng! Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc bổ sung 12 thứ tiếng mới truyền thông ở nước ngoài

2024-03-09 14:40:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sử dụng ngôn ngữ toàn cầu phát sóng tiếng nói Trung Quốc, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc bổ sung ngôn ngữ mới phát sóng ở nước ngoài. Trong thời gian diễn ra hai kỳ họp năm nay, Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã tăng thêm 12 thứ tiếng quốc tế trên cơ sở 68 thứ tiếng để phát sóng ở nước ngoài, bao phủ nhiều nơi ở Châu Phi, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, Châu Mỹ Latinh và Nam Thái Bình Dương.

Thông qua mạng xã hội với những ngôn ngữ mới của Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhiều người dân tại các quốc gia và khu vực đã nghe được tiếng nói của Trung Quốc. Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc với 80 loại ngôn ngữ phát sóng ở nước ngoài đã trở thành truyền thông chính thống quốc tế sử dụng nhiều loại ngôn ngữ nhất.

Biên tập viên:Thiên Thư