Trung Quốc: Thị trường việc làm có khởi đầu tốt đẹp và sự phục hồi kinh tế đang được củng cố và cải thiện

2024-03-09 16:36:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 9/3, Kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 14 đã tổ chức họp báo.  Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Vương Hiểu Bình cho biết thị trường việc làm năm nay đã có sự khởi đầu tốt, các xí nghiệp đã khôi phục làm việc và sản xuất, những người lao động ở nông thôn đã quay trở lại vị trí làm việc một cách ổn định và có trật tự, hoạt động tìm kiếm việc làm và tuyển dụng lao động đã tăng lên. Điều đáng chú ý là nhu cầu về  nhân tài trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn hay nhu cầu về ngành dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, ăn ở, du lịch văn hóa v. v...... tăng cao, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tăng rõ rệt, nhu cầu về vị trí kỹ năng kỹ thuật tăng nhanh. Những thay đổi này của thị trường việc làm đã xác minh đầy đủ xu hướng phục hồi của kinh tế Trung Quốc hiện nay được củng cố và tăng cường, nhanh chóng giải phóng tiềm năng tiêu dùng dịch vụ, cũng như phản ánh xu hướng mới, cơ hội mới trong việc chuyển đổi và nâng cấp các ngành nghề truyền thống và tăng tốc phát triển sức sản xuất mới.
Công tác việc làm năm nay sẽ chú trọng hơn đến định hướng ưu tiên việc làm, toàn diện ổn định việc làm, có lợi cho dân sinh, thúc đẩy phát triển, trọng tâm đẩy mạnh từ 5 mặt: Thứ nhất, nỗ lực hết sức để ổn định các vị trí việc làm.  Thứ hai là nỗ lực mở rộng các kênh việc làm. Thứ ba là nỗ lực hết sức để nâng cao kỹ năng làm việc.  Thứ tư là tối ưu hóa các dịch vụ việc làm.  Thứ năm là bảo vệ đầy đủ các nhóm chủ chốt.

Biên tập viên:Sảnh Hoa